Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
4

Các bạn cho tôi hỏi công ty tôi muốn tăng lương cho công nhân viên thì có phải làm lại hợp đồng lao động không?

4 hữu ích 0 bình luận 2.5k xem chia sẻ
4

Nếu công ty bạn muốn tăng lương đóng bảo hiểm cho công nhân viên trong công ty thì công ty bạn phải làm lại hợp đồng lao động vì theo Khoản 2 Điều 94 Luật BHXH số 71/2006/QH11 quy định:

"Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động"

Còn nếu công ty bạn không tăng lương đóng bảo hiểm cho công nhân viên mà chỉ tăng các khoản phụ cấp thì công ty bạn chỉ cần làm quyết định tăng lương.

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tiền lương tăng lương nhân viên hợp đồng lao động , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading