Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
3

Công ty xuất hàng A có giá gốc xuất kho 30.000, giá bán chưa thuế 35.000 dùng trao đổi lấy hàng B khác bản chất trị giá chưa thuế 40.000, VAT hàng B là 5% ( đã nhập kho), số tiền chênh lệch được thanh toán bằng TGNH.

Các bạn định khoản giúp mình với.  Mình cảm ơn nhiều.

3 hữu ích 0 bình luận 11k xem chia sẻ
3

1. Giá vốn N 632/C156: 30.000

2. P/ánh gtri hàng mang đi trao đổi

N131: 38.500

C511: 35.000

C3331: 3.500

3. P/ánh gtri hàng B nhận về

N 152,153,156 ( tùy tc hàng : 40.000

N 133: 2.000

C331: 42.000

4. Bù trừ công nợ: N131/ C331: 38.500

5. Nộp tiền: N 331/ C 112: 3.500  

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp trao đổi hàng hạch toán xuất , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading