IT <code> - Tag scroll [Câu hỏi]

128
hữu ích
11trả lời
268k xem

Làm cách nào tôi có thể cuộn đến một vị trí cụ thể trên trang bằng cách sử dụng jquery?

Có thể cuộn đến một vị trí cụ thể trên trang bằng jQuery không? Vị trí tôi muốn cuộn phải có: <a name="#123">here</a> Hoặc nó chỉ có thể di chuyển đến một id DOM cụ thể?
1399
hữu ích
37trả lời
1.4m xem

Cuộn lên đầu trang bằng JavaScript / jQuery?

Tôi đã <button>ở trên trang, khi nhấn nút này, một ẩn <div>được hiển thị bằng jQuery. Làm cách nào để tôi cuộn lên đầu trang bằng lệnh JavaScript / jQuery trong chức năng đó? Đó là mong muốn ngay cả khi thanh…
157
hữu ích
31trả lời
314k xem

Di chuyển phần tử vào Chế độ xem với Selenium?

Có cách nào trong Selenium 1.x hoặc 2.x để cuộn cửa sổ trình duyệt để một phần tử cụ thể được xác định bởi XPath nằm trong chế độ xem của trình duyệt không? Có một phương pháp lấy nét trong Selenium, nhưng dường như nó không…
115
hữu ích
7trả lời
97k xem

AngularJS - $ anchorScroll mượt mà / thời lượng

Đọc tài liệu AngularJS, tôi chưa tìm ra liệu $anchorScrollcó thể có tùy chọn thời lượng / tốc độ để cuộn mượt các phần tử hay không. Nó chỉ nói: $location.hash('bottom'); // call $anchorScroll() $anchorScroll(); Tôi…
68
hữu ích
6trả lời
313k xem

Cách hiển thị thanh cuộn lên bảng html?

Tôi đang viết một trang nơi tôi cần một bảng html để duy trì kích thước đã đặt. Tôi cần các tiêu đề ở đầu bảng để ở đó mọi lúc nhưng tôi cũng cần phần thân của bảng để cuộn cho dù có bao nhiêu hàng được thêm vào bảng. Tôi…
228
hữu ích
9trả lời
320k xem

jQuery Cuộn xuống cuối trang / iframe

Làm cách nào để sử dụng jquery để cuộn ngay xuống cuối iframe hoặc trang?
131
hữu ích
6trả lời
321k xem

Tạo hiệu ứng cuộn đến ID khi tải trang

Tôi đang cố gắng tạo hoạt ảnh cuộn đến một ID cụ thể khi tải trang. Tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu và bắt gặp điều này: $("html, body").animate({ scrollTop: $('#title1').height() }, 1000); nhưng điều này dường như…
71
hữu ích
1trả lời
69k xem

Vô hiệu hóa cuộn phím mũi tên trong trình duyệt người dùng?

Tôi đang tạo một trò chơi bằng canvas và javascript. Khi trang dài hơn màn hình (bình luận, v.v.), nhấn mũi tên xuống sẽ cuộn trang xuống và khiến trò chơi không thể chơi được. Tôi có thể làm gì để ngăn cửa sổ cuộn khi…
668
hữu ích
26trả lời
508k xem

Làm cho TextView có thể cuộn trên Android?

Tôi đang hiển thị văn bản trong chế độ xem văn bản có vẻ quá dài để vừa với một màn hình. Tôi cần phải làm cho TextView của tôi có thể cuộn được. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Đây là mã: final TextView tv = new…
137
hữu ích
10trả lời
150k xem

Lập trình cuộn UIScrollView?

Tôi có một UIScrollViewcái có nhiều quan điểm. Khi người dùng vuốt ngón tay của họ, chế độ xem cuộn sang phải hoặc trái tùy thuộc vào hướng của ngón tay búng. Về cơ bản mã của tôi hoạt động theo cách tương tự như ứng dụng ảnh…
147
hữu ích
22trả lời
373k xem

Cách vô hiệu hóa cuộn trang bằng lập trình với jQuery?

Sử dụng jQuery, tôi muốn tắt tính năng cuộn của cơ thể: Ý tưởng của tôi là: Bộ body{ overflow: hidden;} Nắm bắt hiện tại scrollTop();/scrollLeft() Liên kết với sự kiện cuộn cơ thể, đặt scrollTop / scrollLeft…
252
hữu ích
45trả lời
204k xem

Tạo một cuộn UITableView khi trường văn bản được chọn

Sau rất nhiều lần thử và sai, tôi từ bỏ và đặt câu hỏi. Tôi đã gặp rất nhiều người gặp vấn đề tương tự nhưng không thể tìm ra tất cả các câu trả lời để làm việc đúng. Tôi có một ô UITableViewbao gồm các ô tùy chỉnh. Các ô được…
170
hữu ích
5trả lời
523k xem

Tắt tính năng cuộn trên cơ thể

Tôi muốn tắt bodyhoàn toàn tính năng cuộn trên HTML . Tôi đã thử các tùy chọn sau: overflow: hidden; (không hoạt động, không tắt cuộn, nó chỉ ẩn thanh cuộn) position: fixed; (điều này đã hoạt động, nhưng nó cuộn hoàn toàn…
78
hữu ích
2trả lời
34k xem

Xóa hiệu ứng cuộn RecyclerView?

Tôi có hai RecyclerViewtrong tôi NavigationDrawer. Cả hai đều có hiệu ứng cuộn màu xanh. Làm thế nào tôi có thể loại bỏ hiệu ứng này trong cả hai RecyclerViews? Tôi đã thử thay đổi:…
114
hữu ích
3trả lời
183k xem

Có một vị trí div cố định cần cuộn nếu nội dung tràn?

Tôi thực sự có hai vấn đề, nhưng trước tiên hãy giải quyết vấn đề chính vì tôi tin rằng vấn đề kia dễ giải quyết hơn. Tôi có một vị trí div cố định ở phía bên trái của cuộn cho menu. Bên phải là một div tiêu chuẩn cuộn đúng…

15 30 50 mỗi trang