Kế toán - Tag tài sản cố định [Câu hỏi]

2
hữu ích
1trả lời
754 xem

Doanh nghiệp vay dài hạn để thanh toán tiền mua tài sản hạch toán thế nào ?

Doanh nghiệp vay dài hạn 50 triệu đồng để thanh toán tiền mua tài sản trị giá 35 triệu thì hạch toán như thế nào?
1
hữu ích
1trả lời
15k xem

Công trình chưa quyết toán nhưng một số hạng mục đã hoàn thành thì có được ghi tăng tài sản không ?

Công ty tôi xây dưng một công trình, công trình chưa quyết toán, nhưng một số hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng và có…
6
hữu ích
1trả lời
11k xem

Hạch toán cho thuê nhà xưởng ?

Công ty có cho thuê nhà xưởng, hiện công ty đang cho thuê 1 phần nhà xưởng do chưa sử dụng đến theo thuê hoạt động, thời gian cho thuê là 5 năm, thu tiền cho…
6
hữu ích
18trả lời
72k xem

TSCĐ nhận bàn giao từ bộ phận XDCB?

Nhờ mọi người xem mình định khoản nghiệp vụ sau đúng chưa nhé.thank nhiều: Ngày 5/3, mua NVL trị giá 300 và CCDC trị giá 20, chưa thuế VAT 5%, chưa trả tiền. CP vận chuyển 2 loại trên về đến chân công trình (c.trình này do bô phận…
7
hữu ích
0trả lời
93k xem

Hach toan nghiep vu thanh ly tscd [Help 2]?

minh nho moi nguoi hach toan giup minh nghiep vu sau: thanh ly mot nha kho thuoc bo phan quan ly doanh nghiep. nguyen gia 100.000. dakhau hao het tu thang 2/n. ti le khau hao 10%/nam.chi phi thanh ly bao gom: - tien luong 1500 -…
3
hữu ích
29trả lời
21k xem

Trích KHTSCĐ chưa sử dụng vào TK 811?

Cả nhà cho mình hỏi, trong năm 2008 công ty mình đang trong quá trình đầu tư nên nhập khẩu rất nhiều máy móc về để sản xuất nhưng chỉ để trong kho chứ chưa dùng đến vì đến thời điểm 31/12/08 cty mình vẫn chưa sản xuất. Như vậy…
6
hữu ích
1trả lời
722 xem

Hợp đồng xây dựng giao khoán tiền công thợ với các nhà thầu ?

Công ty em đang trong thời kỳ xây dựng nên công ty có làm hợp đồng xây dựng giao khoán tiền công thợ với các nhà thầu. Khi đã hoàn thành…
7
hữu ích
1trả lời
955 xem

Điều kiện để xe ô tô của công ty được trích khấu hao ?

Công ty tôi có 3 chiếc xe con 1 xe đưa đón Giám đốc, và 2 xe đưa đón Phó giám đốc, liệu công ty có được trích khấu hao cho 3 xe ô tô này không?
5
hữu ích
0trả lời
11k xem

Thanh lý tài sản cố định chưa hình thành?

Mình có 1 vấn đề cần hỏi. Mình mới vào công ty được vài tháng. Công ty năm 2011 có xuất VLXD để xây dựng trụ sở. Nhưng chưa hoàn thành. Đáng lý ra, chi phí này cần phải đưa vào tài khoản 2412 "chi phí xây dựng cơ bản dở…
2
hữu ích
1trả lời
7.1k xem

TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi có trích khấu hao không ?

TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi có trích khấu hao hay không?
4
hữu ích
1trả lời
718 xem

Các chi phí dịch vụ phát sinh khi mua ô tô ?

Tôi mua mới 01 xe ô tô có các khoản chi như sau:Giá xe ô tô: 500trThuế trước bạ: 50tr Dịch vụ đăng kiểm: 2tr Bảo hiểm: 10tr Toàn bộ các khoản chi này được…
14
hữu ích
1trả lời
1.2k xem

Xác định nguyên giá TSCĐ khi tài sản đươc hình thành từ nguồn vốn vay ?

Xác định nguyên giá TSCĐ khi tài sản đươc hình thành từ nguồn vốn vay? Chi phí lãi vay có được tính vào nguyên giá TSCĐ không?
2
hữu ích
1trả lời
667 xem

Hợp đồng xây dựng giao khoán ?

Công ty em đang trong thời kỳ xây dựng. Công ty có làm hợp đồng xây dựng giao khoán tiền công thợ với các nhà thầu khi đã hoàn thành đưa…
1
hữu ích
1trả lời
2.1k xem

Hạch toán nghiệp vụ trao đổi TSCĐ hữu hình cũ lấy TSCĐ HH mới thế nào ?

Công ty ABC trao đổi TSCĐ hữu hình cũ lấy TSCĐ hữu hình mới; biết nguyên giá TSCĐ hữu hình cũ là 320.000.000, đã khấu hao được 120.000.000, giá trị hợp lý chưa…
1
hữu ích
1trả lời
13k xem

KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐINH [Help 4]?

Cả nhà cho em hỏi chútMáy A có thời gian khấu hao theo quy đinh từ 6 - 10 năm vậy e chọn thời gian trích là 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9 hoặc 10 đều được phải ko ạ. Có cần phải thủ tục gì với cơ quan thuế trước khi tiến hành trích khấu…

15 30 50 mỗi trang