68
hữu ích
1trả lời
54k xem

Có hỗ trợ PHP gốc cho Web Sockets không?

Tìm kiếm Ví dụ về Hello World Loại thực hiện của Ổ cắm web: Dưới đây là Ổ cắm Tạo tham chiếu từ php.net nhưng điều này có vẻ thấp hơn so với Ổ cắm web. Tôi muốn sử dụng Ổ cắm web này như ...
68
hữu ích
6trả lời
124k xem

Cách tạo máy chủ websockets trong PHP

Có bất kỳ hướng dẫn hoặc hướng dẫn nào cho thấy cách tự viết một máy chủ websockets đơn giản trong PHP không? Tôi đã cố gắng tìm kiếm nó trên google nhưng tôi không tìm thấy nhiều. Tôi đã tìm thấy phpwebsockets nhưng nó đã lỗi thời ... ...
68
hữu ích
12trả lời
88k xem

WebSockets và Apache proxy: làm cách nào để định cấu hình mod_proxy_wstunnel?

Tôi có: Apache (v2.4) trên cổng 80 của máy chủ của tôi cho www.domain1.com, với mod_proxy và mod_proxy_wstunnel kích hoạt node.js + socket.io trên cổng 3001 của cùng một máy chủ. Truy cập www.domain2.com (với ...
69
hữu ích
3trả lời
32k xem

Tại sao không có chính sách cùng nguồn gốc cho WebSockets? Tại sao tôi có thể kết nối với ws: // localhost?

Tôi muốn sử dụng WebSockets để liên lạc giữa các quá trình cho ứng dụng của mình (Daemon <-> WebGUI và Daemon <-> FatClient, v.v.). Trong quá trình thử nghiệm, tôi đã thử kết nối với ổ cắm web đang chạy cục bộ của mình ... ...
71
hữu ích
0trả lời
33k xem

Pizer vs Pubnub vs mã nguồn mở.io / SignalR.net / Faye / jWebSocket [đã đóng]

Hiện tại tôi đang đánh giá Pizer và PubNub để cho phép liên lạc theo thời gian thực hai chiều giữa các máy khách web chủ yếu của tôi và máy chủ của tôi. Cả hai đều trông rất ấn tượng, với tài liệu của Pizer dường như ...
74
hữu ích
4trả lời
165k xem

Tạo một ví dụ WebSocket của Hello Hello World

Tôi không hiểu tại sao tôi không thể làm cho đoạn mã sau hoạt động. Tôi muốn kết nối với JavaScript với ứng dụng bảng điều khiển máy chủ của mình. Và sau đó gửi dữ liệu đến máy chủ. Đây là mã máy chủ: ...
76
hữu ích
2trả lời
180k xem

Làm cách nào để sử dụng Ổ cắm trong JavaScript \ HTML? [đóng cửa]

Làm cách nào để sử dụng Ổ cắm trong JavaScript \ HTML? Có thể sử dụng một số HTML5 thú vị? Thư viện? Hướng dẫn? Blog bài viết?
76
hữu ích
6trả lời
58k xem

Kết nối lại máy khách khi máy chủ khởi động lại trong WebSocket

Tôi đang sử dụng ổ cắm web bằng PHP5 và trình duyệt Chrome làm máy khách. Tôi đã lấy mã từ trang web http://code.google.com.vn/p/phpwebsocket/. Tôi chạy máy chủ, và máy khách cũng được kết nối. Tôi ...
77
hữu ích
5trả lời
89k xem

Tôi có cần máy chủ để sử dụng WebSockets của HTML5 không?

Khi sử dụng WebSockets, tôi có cần viết mã máy chủ không? Nói cách khác, JavaScript trong ứng dụng khách của tôi sẽ cần kết nối với một máy chủ chuyên dụng hay máy chủ Apache hiện tại của tôi sẽ hoạt động để ...
77
hữu ích
5trả lời
181k xem

javax.websocket máy khách ví dụ đơn giản

Ai đó có thể vui lòng cung cấp cho tôi ví dụ rất đơn giản về ứng dụng websocket bằng javax.websocket không? Tôi muốn kết nối với websocket (ws: //socket.example.com: 1234), gửi tin nhắn (thêm kênh) và lắng nghe ...
77
hữu ích
7trả lời
91k xem

Làm cách nào tôi có thể đặt biểu tượng cho Ứng dụng Mac trong Xcode?

Tôi đã học được rất nhiều về cách viết mã Objective-C và thiết kế trong Trình tạo giao diện và tôi muốn đặt biểu tượng cho các chương trình đơn giản của mình. Tôi đã thêm cùng một JPG vào tất cả các trường kích thước trong Biểu tượng .....
79
hữu ích
3trả lời
54k xem

Công cụ RubyS tốt nhất trên Rails WebSocket [đã đóng]

Tôi đã bắt đầu dự án trong Rails 3 và tôi cần thêm thông báo (như Facebook one). Cách tốt nhất là sử dụng WebSocket cho các thiết bị hỗ trợ như iPad, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ công cụ tốt nào để dễ dàng thực hiện ...
80
hữu ích
7trả lời
79k xem

Làm cách nào để tạo URI WebSocket liên quan đến URI trang?

Tôi muốn xây dựng URI WebSocket liên quan đến URI trang ở phía trình duyệt. Giả sử, trong trường hợp của tôi, hãy chuyển đổi các URI HTTP như http://example.com:8000/path https://example.com:8000/path thành ws: // example ....
81
hữu ích
3trả lời
38k xem

Ổ cắm web cân bằng

Tôi có một câu hỏi về cách tải ổ cắm web cân bằng. Tôi có một máy chủ hỗ trợ ổ cắm web. Các trình duyệt kết nối với trang web của tôi và mỗi người mở một ổ cắm web đến www.mydomain.com. Theo cách đó, ...
81
hữu ích
5trả lời
44k xem

AngularJS có thể tự động cập nhật chế độ xem nếu một mô hình liên tục (cơ sở dữ liệu máy chủ) bị thay đổi bởi một ứng dụng bên ngoài không?

Tôi mới bắt đầu làm quen với AngularJS, nhưng tôi muốn xây dựng một ứng dụng web có chế độ xem được tự động hóa trong thời gian thực (không làm mới) cho người dùng khi có gì đó thay đổi trong máy chủ -...

mỗi trang