0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH VIỆT NAM. Đối tượng chuyên kinh doanh về Xây dựng các tòa nhà dân cư. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH VIỆT NAM được thành lập ngày 25/8/2016, có trụ sở chính đặt tại số 214 Nguyễn Cộc Trinh, phường Nguyễn Cộc, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 1.800.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: DAO ANH ĐÔNG. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/viet-house-trading-investment-and-development-joint-stock-company_556163

|