Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Python 101: Tập # 43 Tạo các tệp thực thi bằng PyInstaller [Video]

Trong video màn hình này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách biến mã Python của bạn thành tệp thực thi Windows bằng cách sử dụng dự án PyInstaller.


Bạn cũng có thể đọc chương mà video này dựa trên đây hoặc tải sách trên Leanpub

16 hữu ích 0 bình luận 2.6k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading