5

Bạn đã từng muốn thêm AI vào ứng dụng của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Trong bản ghi hình này, tôi sẽ sử dụng nền tảng Watson của IBM để tạo bot Slack nhận dạng hình ảnh trong Node.js. Chỉ trong 30 phút, chúng tôi sẽ đăng ký tài khoản dùng thử trên Bluemix  và kết nối dịch vụ Nhận dạng trực quan của Watson với bot Slack mà chúng tôi đã xây dựng trong Node.js bằng cách sử dụng watson-node-sdk của IBM .

Kiểm tra mã tôi đã viết trong video ở đây .

|