IT <code> - Tag adoption [Bài viết]

TechT Talk With Tom Smith: Tương lai của việc di chuyển microservices
18
hữu ích
5.6k xem

TechT Talk With Tom Smith: Tương lai của việc di chuyển microservices

Microservices không phải là thứ duy nhất di chuyển! Để hiểu tình trạng hiện tại của việc di chuyển các ứng dụng cũ sang microservices, chúng tôi đã nói chuyện với các giám đốc điều hành CNTT từ 18 công ty khác nhau.…
Điều hướng con đường đến phương tiện giao thông tự trị
1
hữu ích
4.7k xem

Điều hướng con đường đến phương tiện giao thông tự trị

Như với rất nhiều công nghệ ngày nay, thật khó để phân biệt huyền thoại với thực tế. Điều này cũng đúng với công nghệ không người lái, với nhiều mức độ tự động hóa khác nhau giúp làm mờ vùng biển của sự hiểu biết. Một bài báo gần…