IT <code> - Tag đánh giá rủi ro [Bài viết]

Sử dụng AI để dự đoán nguy cơ tim ở bệnh nhân ghép gan
3
hữu ích
9.9k xem

Sử dụng AI để dự đoán nguy cơ tim ở bệnh nhân ghép gan

AI đã và đang làm một loạt các điều ngày càng ấn tượng trong chăm sóc sức khỏe trong những năm gần đây, nhưng một trong những ứng dụng thú vị hơn là xoay quanh việc cấy ghép. Chẳng hạn, một nghiên cứu từ đầu…