Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
7

Công ty em là cty TM - DV, làm dịch vụ thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa thì xác định giá vốn như thế nào?

Khi vận chuyển hàng thì chi phí xăng dầu, chi phí giao thông hạch toán vào TK nào? để xác định giá vốn.

Xây dựng định mức xăng dầu như thế nào? Mong các bác chỉ dùm em với.

Cty mới thành lập nên em ko bít làm thế nào? GẤP GẤP!!

Cảm ơn mọi người nhìu!  

7 hữu ích 0 bình luận 5.8k xem chia sẻ
2

Theo mình cty bạn kinh doanh dịch vụ vận tải thì cũng phải tập hợp chi phí tính giá thành, xác định giá vốn và sau đó xác định kết quả.

CP NVL của bạn bao gồm: CP xăng xe, Lệ phí cầu đường, CP khăn mặt, nước uống trên xe........

CP nhân công gồm chi phí lương nhân viên lái và phụ xe.

CP chung bao gồm các chi phí trích trước về săm lốp, cp trích trước về sửa chữa...

Hàng tháng cũng phải tính giá thành của dịch vụ vận tải.

Mình nghĩ bạn nên đọc qua công tác kế toán cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải  

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Công ty bạn là công ty dịch vụ thì bạn tập hợp vào chi phí.

Tiền xăng, dầu thì bạn hạch toán. Nợ TK 6412 Nợ TK 133 Có TK 111.

Lương bộ phận bán hàng. Nợ TK 6411 Có TK 111

Công cụ, dụng cụ bán hàng. Nợ TK 153 Có TK 142 Nợ TK 142 Có TK 111

Xuất kho Nợ TK 6413 Có TK 153

Điện, điện thoại cho bán hàng Nợ TK 6417 Nợ TK 133 Có TK 111

Nước uống Nợ TK 6418 Nợ TK 133 Có TK 111

Tập hợp chi phí quản lý. Nợ Tk 6421,6422,6423,6424,6427,6428 Nợ TK 133 Có TK 111

Chi phí tài chính Nợ TK 635 Có TK 111

Chi phí khác Nợ TK 811 Có TK 111

Tập hợp chi phí Nợ TK 911 Có TK 641,642,635,811

Tập hợp doanh thu Nợ TK 511,515 Có TK 911.

Kết quả lợi nhuận Lãi Nợ TK 911 Có TK 421

Lỗ Nợ TK 421 Có TK 911  

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Các chi phí liên quan đến giá vốn gồm nhiên liệu, lương + bảo hiểm lái phụ xe+ các chi phí chung khác.

Hạch toán vào 154 hay 621, 222, 627 phụ thuộc vào áp dụng QD 48 hay QD 15.

Tính giá thành cũng có thể thực hiện được để quản lý: tính giá thành tấn.km, khách.km vận chuyển.  

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí giá vốn dịch vụ vận chuyển hàng , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading