0

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/hiep-phu-service-real-estate-company-limited_139781


VietnamCredit xin giới thiệu với Quý khách hàng về CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HIỆP PHÚ. Đối tượng chuyên kinh doanh về Mua bán tài sản riêng, đi thuê và quyền sử dụng đất. CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC DỊCH VỤ HIỆP PHÚ được thành lập vào ngày 25/08/2016, có trụ sở chính tại 353/6 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chủ đề là loại hình kinh doanh khác, vốn đăng ký 6.500.000.000VNĐ. Lãnh đạo chủ chốt là: TRẦN KHẮC PHI. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...
 

|