Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
11

Mọi người cho mình hỏi. Mẫu 07 báo cáo về tình hình sử dụng lao động. Bên mình đầu năm có tất cả là 5nv,Nhưng trong T04 vừa rồi có 2 người nghỉ. Xong đầu tháng 5 này 2 người đó lại làm. Như vậy trong kỳ mình có càn điền là giảm 2 và có 2 k? vì 2 người đó làm bên mình nhưng sau đó thnags 4 họ lại nghỉ tháng 5 này xin làm lại.

11 hữu ích 0 bình luận 6.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hóa đơn chi hộ tính giá xuất kho bình quân gia quyền bình quân cuối kỳ bình quân tức thời , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading